Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình thức dinh dưỡng không có ở giới Nấm là

Câu 281803: Hình thức dinh dưỡng không có ở giới Nấm là

A. tự dưỡng. 

B. dị dưỡng.   

C. cộng sinh. 

D. kí sinh.

Câu hỏi : 281803
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở nấm có hình thức dị dưỡng hấp thụ, cộng sinh với tảo tạo thành địa y và ký sinh trên động, thực vật

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com