Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi đó có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số được thành lập từ các chữ số đã cho?

Câu 282429: Cho các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi đó có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số được thành lập từ các chữ số đã cho?

A. \(216\).                                     

B. \(120\).                                     

C. \(18\).                                        

D.  \(720\).

Câu hỏi : 282429

Phương pháp giải:

Gọi số tự nhiên có 3 chữ số là \(\overline {abc} \,\,\left( {a \ne 0;\,\,a,b,c \in N} \right)\)


Chọn lần lượt từng chữ số sau đó áp dụng quy tắc nhân.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số tự nhiên có 3 chữ số là \(\overline {abc} \,\,\left( {a \ne 0;\,\,a,b,c \in N} \right)\)

  Số cách chọn a là 6 cách.

  Số cách chọn b là 6 cách.

  Số cách chọn c là 6 cách.

  Vậy có tất cả \({6^3} = 216\) số thỏa mãn.

  Chọn đáp án A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com