`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 282543: Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = 5\cos \left( {10\pi t} \right)\left( {cm} \right)\). Khi đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật là

  

A. 0,5 cm/s.

B. 5 cm/s.    

C. 50 cm/s. 

D. 0,5π m/s.

Câu hỏi : 282543

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com