`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm dao động điều hòa. Khi vật đi qua vị trí có li độ là x1 = 3cm thì vận tốc của vật là v1 = 40cm/s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50cm/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ x3 thì vận tốc của vật là v3 = 30cm/s. Li độ x3 có giá trị là

Câu 282545: Một chất điểm dao động điều hòa. Khi vật đi qua vị trí có li độ là x1 = 3cm thì vận tốc của vật là v1 = 40cm/s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50cm/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ x3 thì vận tốc của vật là v3 = 30cm/s. Li độ x3 có giá trị là

A. ± 4 cm.   

B. ± 3,6 cm.  

C. ± 4,2 cm. 

D. ± 4,8 cm.

Câu hỏi : 282545

Phương pháp giải:

Phương pháp : Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng và công thức tính vận tốc cực đại

\({v_{\max }} = \omega A\)

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A

  Cách giải:

  Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có

  \(\frac{{m{\omega ^2}{x^2}}}{2} + \frac{{m{v^2}}}{2} = \frac{{mv_{\max }^2}}{2} =  > \omega  = \sqrt {\frac{{v_{\max }^2 - {v^2}}}{{{x^2}}}}  = \sqrt {\frac{{{{50}^2} - {{40}^2}}}{{{3^2}}}}  = 10rad/s\)

  Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó đạt giá trị cực đại ta có

  \({v_{\max }} = \omega A = 50 =  > A = \frac{{50}}{{10}} = 5cm\)

  Khi vật đi qua vị trí có li độ x3 thì vận tốc của vật là v3 = 30cm/s. Li độ x3 có giá trị là

  \(x = \sqrt {{A^2} - \frac{{v_3^2}}{{{\omega ^2}}}}  = \sqrt {{5^2} - \frac{{{{30}^2}}}{{{{10}^2}}}}  =  \pm 4cm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com