`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 282545: Một chất điểm dao động điều hòa. Khi vật đi qua vị trí có li độ là x1 = 3cm thì vận tốc của vật là v1 = 40cm/s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50cm/s. Khi vật đi qua vị trí có li độ x3 thì vận tốc của vật là v3 = 30cm/s. Li độ x3 có giá trị là

A. ± 4 cm.   

B. ± 3,6 cm.  

C. ± 4,2 cm. 

D. ± 4,8 cm.

Câu hỏi : 282545

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com