Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện các phép tính sau (rút gọn kết quả nếu có thể):

\(\begin{array}{l}a)\;\frac{5}{9} + \frac{2}{9} &  &  & b)\;\frac{3}{5} + \frac{3}{7} &  &  & c)\;\frac{7}{{15}} - \frac{2}{5}\\d)\;6 - \frac{5}{7} &  &  & e)\;\frac{2}{3} - \frac{1}{{12}} + \frac{3}{4} &  &  & f)\;\frac{{11}}{3} - 2 - \frac{1}{5}\end{array}\)

Câu 286181: Thực hiện các phép tính sau (rút gọn kết quả nếu có thể):


\(\begin{array}{l}a)\;\frac{5}{9} + \frac{2}{9} &  &  & b)\;\frac{3}{5} + \frac{3}{7} &  &  & c)\;\frac{7}{{15}} - \frac{2}{5}\\d)\;6 - \frac{5}{7} &  &  & e)\;\frac{2}{3} - \frac{1}{{12}} + \frac{3}{4} &  &  & f)\;\frac{{11}}{3} - 2 - \frac{1}{5}\end{array}\)

A. \(a)\frac{7}{9}\)                          \(b)\frac{{36}}{{35}}\)                          \(c)\frac{1}{{15}}\)                              \(d)\frac{{37}}{7}\)                  \(e)\frac{4}{3}\)                          \(f)\frac{{22}}{{15}}\)

B. \(a)\frac{8}{9}\)                          \(b)\frac{{36}}{{35}}\)                          \(c)\frac{1}{{14}}\)                              \(d)\frac{{37}}{7}\)                  \(e)\frac{4}{3}\)                          \(f)\frac{{22}}{{14}}\)

C. \(a)\frac{7}{9}\)                          \(b)\frac{{34}}{{35}}\)                          \(c)\frac{1}{{15}}\)                              \(d)\frac{{38}}{7}\)                  \(e)\frac{4}{3}\)                          \(f)\frac{{23}}{{15}}\)

D. \(a)\frac{2}{9}\)                          \(b)\frac{{36}}{{35}}\)                          \(c)\frac{1}{{13}}\)                              \(d)\frac{{37}}{7}\)                  \(e)\frac{4}{7}\)                          \(f)\frac{{22}}{{15}}\)

Câu hỏi : 286181

Phương pháp giải:

- Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.


- Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ)  hai phân số đã quy đồng mẫu số.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}a)\;\frac{5}{9} + \frac{2}{9} = \frac{{5 + 2}}{9} = \frac{7}{9} &  &  &  &  & b)\;\frac{3}{5} + \frac{3}{7} = \frac{{21}}{{35}} + \frac{{15}}{{35}} = \frac{{36}}{{35}} &  &  & \\c)\;\frac{7}{{15}} - \frac{2}{5} = \frac{7}{{15}} - \frac{6}{{15}} = \frac{1}{{15}} &  &  &  & d)\;6 - \frac{5}{7} = \frac{6}{1} - \frac{5}{7} = \frac{{42}}{7} - \frac{5}{7} = \frac{{37}}{7} &  &  & \\e)\;\frac{2}{3} - \frac{1}{{12}} + \frac{3}{4} = \frac{8}{{12}} - \frac{1}{{12}} + \frac{3}{4} = \frac{7}{{12}} + \frac{3}{4} = \frac{7}{{12}} + \frac{9}{{12}} = \frac{{16}}{{12}} = \frac{4}{3} &  &  & \\f)\;\frac{{11}}{3} - 2 - \frac{1}{5} = \frac{{11}}{3} - \frac{2}{1} - \frac{1}{5} = \frac{{11}}{3} - \frac{6}{3} - \frac{1}{5} = \frac{5}{3} - \frac{1}{5} = \frac{{25}}{{15}} - \frac{3}{{15}} = \frac{{22}}{{15}}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com