`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để đẩy nhanh sự phát triển khoa học – kĩ thuật, điểm khác biệt của Nhật Bản so với các nước khác là gì?

Câu 288155: Để đẩy nhanh sự phát triển khoa học – kĩ thuật, điểm khác biệt của Nhật Bản so với các nước khác là gì?

A. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.     

B. Mua bằng phát minh của nước ngoài.

C. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân. 

D. Chú trọng xây dựng các công trình giao thông.

Câu hỏi : 288155

Phương pháp giải:

sgk trang 54, suy luận. 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để đẩy nhanh sự phát triển khoa học – kĩ thuật, Nhật Bản mua bằng phát minh của nước ngoài. Đây là điểm khác biệt của Nhật so với các nước khác trong chính sách phát triển khoa học – kĩ thuật.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com