Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Luận cương chính trị của Đảng đã xác định động lực của cách mạng là giai cấp

Câu 288156: Luận cương chính trị của Đảng đã xác định động lực của cách mạng là giai cấp

A. công nhân và nông dân.        

B. công nhân và tư sản dân tộc

C. địa chủ và nông dân.      

D. công nhân và tiểu tư sản.

Câu hỏi : 288156

Phương pháp giải:

 sgk trang 95. 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Luận cương chính trị của Đảng đã xác định động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com