Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các nguyên tố thuộc nhóm VII: clo, iot, flo, brom. Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là?

Câu 289298: Cho các nguyên tố thuộc nhóm VII: clo, iot, flo, brom. Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là?

A. clo.

B. flo. 

C. brom.

D. iot.

Câu hỏi : 289298

Phương pháp giải:

Ghi nhớ trong một nhóm A đi từ trên xuống dưới, tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim giảm dần

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhóm VIIA: đi từ trên xuống dưới tính phi kim giảm dần theo thứ tự: flo > clo > brom > iot

  Vậy flo có tính phi kim mạnh nhất

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com