Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có ba xe chở gạo, xe thứ nhất chở 3,8 tấn, xe thứ hai chở 4,6 tấn. Xe thứ ba chở bằng mức trung bình cộng của cả ba xe. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn gạo? 

Câu 291751: Có ba xe chở gạo, xe thứ nhất chở 3,8 tấn, xe thứ hai chở 4,6 tấn. Xe thứ ba chở bằng mức trung bình cộng của cả ba xe. Hỏi xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn gạo? 

A. 3,2 tấn

B. 3,5 tấn

C. 3,75 tấn

D. 4,2 tấn

Câu hỏi : 291751
Phương pháp giải:

Lập luận đưa ra lời giải. Áp dụng quy tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên để tính toán.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do xe thứ ba chở số gạo bằng trung bình cộng của cả ba xe nên cũng bằng số trung bình cộng của xe thứ nhất và xe thứ hai chở được.

  Số gạo xe thứ ba chở được là:

  \(\left( {3,8 + 4,6} \right):2 = 8,4:2 = 4,2\) (tấn)

  Đáp số: 4,2 tấn.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com