`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hãy kể tên ba cạnh của tam giác MNP ở hình sau đây:

Câu 292630: Hãy kể tên ba cạnh của tam giác MNP ở hình sau đây:


A. Cạnh MN

B. Cạnh MP

C. Cạnh NP

D. Cạnh MN, cạnh MP và cạnh NP

Câu hỏi : 292630

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và kể tên các cạnh của hình tam giác MNP.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ba cạnh của tam giác MNP là: cạnh MN, cạnh MP, cạnh NP.

  Chọn đáp án D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com