Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây?

Câu 297865: Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. NaOH.

B. BaCl2.

C. HCl.

D. Ba(OH)2.

Câu hỏi : 297865

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của kim loại Al


+ Tác dụng với axit


+ Tác dụng với dd bazo


+ Tác dụng với dd muối của kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa


+ Khử được 1 số oxit bazo đứng sau Al trong dãy điện hóa

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Al tác dụng được với dd NaOH, HCl và Ba(OH)2 còn KHÔNG tác dụng được với BaCl2

  Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com