Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị của biểu thức \(A = {\left( {5 + {2^3} - {3^3}} \right)^o}\) là:

Câu 297899: Giá trị của biểu thức \(A = {\left( {5 + {2^3} - {3^3}} \right)^o}\) là:

A. \(A = 2\)                            

B.   \(A = 4\)                     

C.     \(A = 0\)                          

D.    \(A = 1\)

Câu hỏi : 297899

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \({a^0} = 1\)


 

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(A = {\left( {5 + {2^3} - {3^3}} \right)^o} = 1\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com