`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào dưới đây?

        

Câu 299117: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào dưới đây?


        

A. \(y = \frac{{2x - 1}}{{x - 1}}\)  

B.   \(y = \frac{{x + 1}}{{x - 1}}\)     

            

C.      \(y = {x^4} + {x^2} + 1\)

D.  \(y = {x^3} - 3x - 1\)

Câu hỏi : 299117
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com