`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hình lập phương có cạnh bằng 9cm. Diện tích toàn phần của nó là:

Câu 301392: Một hình lập phương có cạnh bằng 9cm. Diện tích toàn phần của nó là:

A.  \(468c{m^2}\)                          

B. \(486c{m^2}\)                                

C.  \(566c{m^2}\)                              

D. \(546c{m^2}\)

Câu hỏi : 301392

Phương pháp giải:

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.


Hình lập phương gồm 6 mặt là 6 hình vuông bằng nhau. Diện tích một mặt của nó chính là diện tích của hình vuông có cạnh bằng cạnh của hình lập phương.


Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Diện tích một mặt của hình lập phương cạnh 9cm là: \(9 \times 9 = 81\left( {c{m^2}} \right)\)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương 9cm đó là: \(81 \times 6 = 486\left( {c{m^2}} \right)\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com