`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 15cm.

 

Câu 301391: Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 15cm.


 

A. \(900c{m^2}\)                             

B.  \(800c{m^2}\)                           

C.  \(600c{m^2}\)                            

D.  \(500c{m^2}\)

Câu hỏi : 301391

Phương pháp giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.


Diện tích một mặt của hình lập phương bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó. 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Diện tích một mặt của hình lập phương là:

  \(15 \times 15 = 225\left( {c{m^2}} \right)\)

  Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

  \(225 \times 4 = 900\left( {c{m^2}} \right)\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com