`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hình lập phương có cạnh dài 20cm. Hỏi diện tích một mặt của nó là bao nhiêu xăng-ti-met vuông? Diện tích một mặt của nó là: ..................\(c{m^2}\)

Câu 301393: Một hình lập phương có cạnh dài 20cm. Hỏi diện tích một mặt của nó là bao nhiêu xăng-ti-met vuông? Diện tích một mặt của nó là: ..................\(c{m^2}\)

A. \(40c{m^2}\)                       

B. \(404c{m^2}\)                                

C. \(400c{m^2}\)                          

D. \(4d{m^2}\)   

Câu hỏi : 301393

Phương pháp giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương có cạnh 20 cm. Một mặt của hình lập phương là một hình vuông. Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích một mặt của hình lập phương đó là: \(20 \times 20 = 400c{m^2}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com