Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau đây sai ?

Câu 306247: Khi nói về đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau đây sai ?

A. Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định 1 axit amin

B. Mã di truyền được đọc từ 1 điểm xác định theo từng bộ ba nucleotit không đọc gối lên nhau

C. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bố ba chỉ mã hoá cho 1 loại axit amin

D. Mã di truyền có tính phổ biến, tức là các loại bộ ba đều mã hoá axit amin

Câu hỏi : 306247
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu sai là D, mã di truyền có tính phổ biến là tất cả các loài SV đều dùng chung 1 bộ mã di truyền

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com