Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ chiếu vào kim loại được thoả mãn điều kiện là


Câu 306642: Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ chiếu vào kim loại được thoả mãn điều kiện là
A. tần số lớn hơn giới hạn quang điện.          

B. tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện.

C. bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.  

D. bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

Câu hỏi : 306642

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện λ ≤ λ0


(Với λlà giới hạn quang điện, λ là bước sóng của ánh sáng kích thích)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ chiếu vào kim loại được thoả mãn điều kiện là bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com