Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mệnh đề nào sau đây Sai? 

Câu 307412: Mệnh đề nào sau đây Sai? 

A. \(\forall \,x \in \mathbb{R},\,{e^x} > 0.\)

B. \(\forall \,x \in \,\mathbb{R},\,{e^{{x^2}}} \ge 1\)

C. \(\forall \,x \in \mathbb{R},\,{e^{ - x}} < 1\)             

D. \(\forall \,x \in \mathbb{R},\,\frac{1}{e} \le {e^{\sin \,x}} \le e\)

Câu hỏi : 307412
Phương pháp giải:

Sử dụng các tính chất của hàm mũ để chọn đáp án đúng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({e^x} > 0\;\;\forall x \in R \Rightarrow \) đáp án A đúng.

  \({e^{{x^2}}} \ge 1 \Leftrightarrow {e^{{x^2}}} \ge {e^0} \Leftrightarrow {x^2} \ge 0\;\;\forall x \in R \Rightarrow \) đáp án B đúng.

  \({e^{ - x}} > 0\;\;\forall x \in R \Rightarrow \) đáp án C sai.

  \( - 1 \le \sin x \le 1 \Leftrightarrow {e^{ - 1}} \le {e^{\sin x}} \le {e^1} \Leftrightarrow \frac{1}{e} \le {e^{\sin x}} \le e \Rightarrow \) Đáp án D đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com