Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

      Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

 Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là

tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.”

                                                                                                      (Ngữ văn 7, tập hai)

      Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

 Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là

tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.”

                                                                                                      (Ngữ văn 7, tập hai)

Quảng cáo

Câu 1:  Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?

Câu hỏi : 311001
Phương pháp giải:
căn cứ bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  - Trích trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Tác giả của văn bản chứa đoạn văn trên là ai?

Câu hỏi : 311002
Phương pháp giải:
căn cứ bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Xem bình luận

Câu 3: Đoạn văn trên được viết  theo phương thức biểu đạt nào?

Câu hỏi : 311003
Phương pháp giải:
căn cứ các phương thức biểu đạt đã học
Xem bình luận

Câu 4: Câu văn " Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước."  là loại câu gì?

Câu hỏi : 311004
Phương pháp giải:
căn cứ bài Câu chủ động, câu bị động
Xem bình luận

Câu 5: Nội dung đoạn trích trên là gì ?

Câu hỏi : 311005
Phương pháp giải:
căn cứ nội dung đoạn trích
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  - Nội dung: nêu nhận định về lòng yêu nước và biểu hiện lòngyêu nước trong quá khứ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6:  Dấu chấm lửng trong câu văn: " Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung..." được dùng để làm gì?

Câu hỏi : 311006
Phương pháp giải:
căn cứ bài Dấu chấm lửng.
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  - Dấu chấm lửng dùng để chỉ còn nhiều sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: Trong  câu  : “Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,....” tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Cho biết tác dụng của biện pháp tu từ đó?

Câu hỏi : 311007
Phương pháp giải:
căn cứ bài Liệt kê
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  - Câu văn dùng biện pháp liệt kê: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung,…

  - Tác dụng: tạo cảm xúc tự hào, phấn chấn về những trang lịch sử vẻ vang qua tấm gương những vị anh hùng dân tộc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: Từ nội dung văn bản trên, viết  đoạn văn 4-6 câu nêu suy nghĩ của em về truyền thống yêu nước của Dân tộc ta.

Câu hỏi : 311008
Phương pháp giải:
phân tích, tổng hợp
 • (4) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  * Yêu cầu hình thức: Đúng hình thức đoạn văn, đủ số lượng câu, văn phạm tốt.

  * Yêu cầu về nội dung:

  - Trình bày được truyền thống yêu nước của dân tộc ta được phát huy qua các chặng đường lịch sử.

  - Tình cảm của bản thân đối với thế hệ đi trước.

  - Những điều học tập được từ cha anh.

  - Trách nhiệm của bản thân với sự phát triển của dân tộc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com