Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong chủ trư­ơng, kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam có những điểm nào khẳng định sự đúng đắn và linh hoạt của Đảng?

Câu 311086: Trong chủ trư­ơng, kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam có những điểm nào khẳng định sự đúng đắn và linh hoạt của Đảng?

Câu hỏi : 311086

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 9, trang 157, phân tích chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam của Đảng.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  * Những điểm thể hiện sự đúng đắn.

  - Trên cơ sở nhận định tình hình so sánh lực lượng ở Miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, bộ chính trị đề ra kế hoạch giải phóng Miền Nam.

  - Bộ chính trị phân tích rõ sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về ngư¬ời và của cho nhân dân.

  - Giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hoá, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

  * Sự linh hoạt:

  Kế hoạch đề ra là hai năm, nhưng bộ chính trị lại nhấn mạnh: nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng Miền Nam trong năm 1975.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com