Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ:

Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hà Nội (2009 – 2013)

Dựa vào biểu đồ trên, hãy cho biết ý nào sau đây không đúng với sự biến động trong cơ cấu kinh tế của Hà Nội qua các năm.

Câu 316946: Cho biểu đồ:Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hà Nội (2009 – 2013)


Dựa vào biểu đồ trên, hãy cho biết ý nào sau đây không đúng với sự biến động trong cơ cấu kinh tế của Hà Nội qua các năm.

A. Cơ cấu kinh tế  của Hà Nội đang có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ.

B. Tỉ trọng các ngành có sự phân hóa rõ rệt: ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất (53,1%), tiếp đến là công nghiệp (41,6%), nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất (5,3%) – 2013.

C. Tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp có xu hướng giảm (từ 6,2 % năm 2009 xuống còn 5,3% vào năm 2013).

D. Tỉ trọng công nghiệp xây dựng có xu hướng tăng nhẹ nhưng không ổn định.

Câu hỏi : 316946
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đề bài yêu cầu nhận xét về sự biến động cơ cấu kinh tế nghĩa là sự thay đổi tăng/ giảm của các ngành kinh tế trong một giai đoạn nào đó.

  => Nhận xét B là nhận xét về cơ cấu giữa các ngành trong năm 2013 (ngành nào cao nhất, thấp nhất). Đây không phải là nhận xét đúng về sự biến động cơ cấu kinh tế của Hà Nội qua các năm.

  => Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com