Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt m gam bột Al trong bình đựng khí clo dư. Phản ứng xong thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 106,5 gam. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là

Câu 320153: Đốt m gam bột Al trong bình đựng khí clo dư. Phản ứng xong thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 106,5 gam. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là

A. 21,6 gam.

B. 81 gam.     

C. 27 gam.     

D. 21,54 gam.

Câu hỏi : 320153

Phương pháp giải:

Khối lượng chất rắn trong bình tăng chính là khối lượng clo tham gia phản ứng.


Dựa vào phương trình tìm được số mol Al đã tham gia phản ứng.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khối lượng chất rắn trong bình tăng chính là khối lượng clo tham gia phản ứng.

  Ta có: mCl2 = 106,5 gam suy ra nCl2 = 106,5 : 71 = 1,5 mol.

  PTHH xảy ra: 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

  Ta có: nAl = 2/3.nCl2 = 2/3.1,5 = 1 mol → mAl = 1.27 = 27 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com