Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng sau: Cl2 + 2H2O + SO2 → 2HCl + H2SO4

Vai trò của Cl2 trong phản ứng trên là:

Câu 320154: Cho phản ứng sau: Cl2 + 2H2O + SO2 → 2HCl + H2SO4


Vai trò của Cl2 trong phản ứng trên là:

A. Môi trường.

B. Chất oxi hóa.

C. Chất khử.        

D. Vừa chất oxi hóa, vừa chất khử.

Câu hỏi : 320154

Phương pháp giải:

Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa của Cl trong phản ứng để xác định vai trò của Cl2 trong phản ứng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số oxi hóa của Clo giảm từ 0 xuống -1 nên Cl2 là chất oxi hóa.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com