Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dây dẫn dài 120m được dùng để quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA. Tính điện trở cuộn dây?

Câu 328030: Một dây dẫn dài 120m được dùng để quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA. Tính điện trở cuộn dây?

A. 0,24Ω

B. 24Ω

C. 240Ω

D. 2400Ω

Câu hỏi : 328030

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Hệ thức của định luật Ôm: \(I = \frac{U}{R}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

   

  Điện trở của cuộn dây là: \(I = \frac{U}{R} \Rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{{30}}{{0,125}} = 240\Omega \)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com