`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên là như thế nào ?

Câu 329433: Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên là như thế nào ?

A. Đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện tại.

B. Duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

C. Không gây ô nhiễm môi trường, duy trì đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.

D. Cả A, B và C.

Câu hỏi : 329433
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên là:

  + Đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện tại.

  + Duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.

  + Không gây ô nhiễm môi trường, duy trì đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com