`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh ?

Câu 329728: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh ?

A. \({2^{34}}.\)

B. \(A_{34}^2.\)

C. \({34^2}\)

D. \(C_{34}^2.\)

Câu hỏi : 329728
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com