Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gọi \(S\) là diện tích của hình phẳng giới hạn bới các đường \(y = {e^x},y = 0,x = 0,x = 2.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 329738: Gọi \(S\) là diện tích của hình phẳng giới hạn bới các đường \(y = {e^x},y = 0,x = 0,x = 2.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. \(S = \pi \int\limits_0^2 {{e^{2x}}dx} .\)

B. \(S = \int\limits_0^2 {{e^x}dx} .\)

C. \(S = \pi \int\limits_0^2 {{e^x}dx} .\)

D. \(S = \int\limits_0^2 {{e^{2x}}dx} .\)

Câu hỏi : 329738
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com