Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \(\ln \left( {5a} \right) - \ln \left( {3a} \right)\) bằng 

Câu 329740: Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \(\ln \left( {5a} \right) - \ln \left( {3a} \right)\) bằng 

A. \(\dfrac{{\ln \left( {5a} \right)}}{{\ln \left( {3a} \right)}}.\)

B. \(\ln \left( {2a} \right).\)

C. \(\ln \dfrac{5}{3}.\)

D. \(\dfrac{{\ln 5}}{{\ln 3}}.\)

Câu hỏi : 329740
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com