Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một electron di chuyển một đoạn 0,6 cm từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công 9,6.10-18J. Tính cường độ điện trường E?

Câu 330943: Một electron di chuyển một đoạn 0,6 cm từ điểm M đến điểm N dọc theo một đường sức điện của 1 điện trường đều thì lực điện sinh công 9,6.10-18J. Tính cường độ điện trường E?

A. 10000 V/m

B. 1000 V/m

C. 4000 V/m

D. 40000 V/m

Câu hỏi : 330943

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Công của lực điện trường: A = qEd

 • Đáp án : A
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Ta có:

  \(A = \left| {qEd} \right| \Rightarrow E = \frac{A}{{\left| {qd} \right|}} = \frac{{9,{{6.10}^{ - 18}}}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}.0,{{6.10}^{ - 2}}}} = 10000V/m\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com