`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trục đối xứng của đồ thị hàm số \(y =  - \,{x^4} + 4{x^2} - 3\) là

Câu 331720: Trục đối xứng của đồ thị hàm số \(y =  - \,{x^4} + 4{x^2} - 3\) là

A. Đường thẳng \(x = 2.\) 

B. Trục hoành.

C. Đường thẳng \(x =  - \,1.\)

D. Trục tung.

Câu hỏi : 331720
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO