Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có ba bản kim loại phẳng A, B, C đặt song song như hình vẽ. Cho d1 = 5cm, d2 = 4cm. Bản C nối đất, bản A, B được tích điện có điện thế -100V, +50V. Điện trường giữa các bản là điện trường đều. Xác định độ lớn của vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow {{E_1}} \)?

 

Câu 333264: Có ba bản kim loại phẳng A, B, C đặt song song như hình vẽ. Cho d1 = 5cm, d2 = 4cm. Bản C nối đất, bản A, B được tích điện có điện thế -100V, +50V. Điện trường giữa các bản là điện trường đều. Xác định độ lớn của vectơ cường độ điện trường \(\overrightarrow {{E_1}} \)?


 

A. 3000 V/m

B. 1000 V/m

C. 2250 V/m

D. 1250 V/m

Câu hỏi : 333264

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là hiệu giữa điện thế VM và VN: UMN  = VM - VN


Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: U = Ed

 • Đáp án : A
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải: 

  Chọn điện thế của bản C làm mốc (VC = 0)

  Ta có: \({E_1} = \frac{{{U_{BA}}}}{{{d_1}}} = \frac{{{V_B} - {V_A}}}{{{d_1}}} = \frac{{50 - \left( { - 100} \right)}}{{{{5.10}^{ - 2}}}} = 3000\left( {V/m} \right)\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com