Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hình vuông có độ dài 1 cạnh là a. Một hình vuông khác có cạnh gấp đôi cạnh hình vuông ban đầu. Biểu thức tính chu vi của hình vuông thứ hai là :

Câu 343071: Một hình vuông có độ dài 1 cạnh là a. Một hình vuông khác có cạnh gấp đôi cạnh hình vuông ban đầu. Biểu thức tính chu vi của hình vuông thứ hai là :

A. \(a \times 4\)                            

B. \(a \times 6\)                                

C. \(a \times 8\)                      

D.  \(2 \times a\)

Câu hỏi : 343071

Phương pháp giải:

Tìm độ dài cạnh của hình vuông thứ hai, thiết lập công thức tính chu vi khi biết độ dài một cạnh.


*Chú ý : Một hình vuông có cạnh a, chu vi của hình vuông đó là : \(a \times 4\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một hình vuông có cạnh a, chu vi của hình vuông đó là : \(a \times 4\)

  Cạnh hình vuông thứ hai là : \(2 \times a\)

  Chu vi hình vuông có cạnh \(2 \times a\) là : \(4 \times \left( {2 \times a} \right) = 8 \times a\)

  Vậy biểu thức tính chu vi hình vuông thứ hai là : \(8 \times a\)  hay  \(a \times 8\)     

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com