Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết ở bướm tằm, gen A quy định kén dài trội hoàn toàn so với gen a quy định kén bầu; gen B quy định kén trắng trội hoàn toàn so với gen b quy định kén vàng. Gen D quy định trứng trắng, gen d quy định trứng sẫm. Biết rằng tằm đực cho nhiều tơ hơn tằm cái. Xét phép lai P: ♂ \(\frac{{AB}}{{ab}}\)XdXd ×  ♀ \(\frac{{AB}}{{ab}}\)XDY. Biết khoảng cách giữa 2 gen A và B là 20 cM. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(1) F1 cho tối đa 20 loại kiểu gen.

(2) Tỷ lệ tằm kén dài, màu trắng ở F1 chiếm tỉ lệ: 66%.

(3) Tỷ lệ tằm cái có trứng sẫm, kén bầu, màu trắng chiếm tỉ lệ là 2,5%.

(4) Phép lai trên giúp phân biệt được con đực và con cái ở ngay giai đoạn trứng.

Câu 343214: Cho biết ở bướm tằm, gen A quy định kén dài trội hoàn toàn so với gen a quy định kén bầu; gen B quy định kén trắng trội hoàn toàn so với gen b quy định kén vàng. Gen D quy định trứng trắng, gen d quy định trứng sẫm. Biết rằng tằm đực cho nhiều tơ hơn tằm cái. Xét phép lai P: ♂ \(\frac{{AB}}{{ab}}\)XdXd ×  ♀ \(\frac{{AB}}{{ab}}\)XDY. Biết khoảng cách giữa 2 gen A và B là 20 cM. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?


(1) F1 cho tối đa 20 loại kiểu gen.


(2) Tỷ lệ tằm kén dài, màu trắng ở F1 chiếm tỉ lệ: 66%.


(3) Tỷ lệ tằm cái có trứng sẫm, kén bầu, màu trắng chiếm tỉ lệ là 2,5%.


(4) Phép lai trên giúp phân biệt được con đực và con cái ở ngay giai đoạn trứng.

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu hỏi : 343214
Phương pháp giải:

Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb


Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen


Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) đúng, nếu có HVG ở 2 bên, số kiểu gen tối đa là 10×2 =20

  (2) đúng, A-B-= (0,5 + aabb) =  (0,5 + 0,4×0,4)= 0,66

  (3) sai, aaB-XdY = 0,25 – aabb = 0,25 – 0,4×0,4 =0,09

  (4) đúng,  vì trứng sẫm nở ra tằm cái; trứng sáng nở ra tằm đực.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com