Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về 5 nhân tố tiến hóa

(1) đột biến, (2) di gen (3) chọn lọc tự nhiên (4) giao phối không ngẫu nhiên, (5) các yếu tố ngẫu nhiên, (6) nhập gen.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(I) Nhân tố làm thay đổi tần số tương đối alen trước và thay đổi thành phần kiểu gen sau là (1) và (2), (6).

(II) Nhân tố làm thay đổi thành phần kiểu gen trước và thay đổi tần số alen sau là: (3), (4), (5).

(III) Nhân tố có thể làm giàu vốn gen quần thể là: (3), (4), (5), (6).

(IV) Nhân tố làm thay đổi tần số alen chậm nhất: (1).

(V) Nhân tố làm thay đổi tần số alen nhanh nhất: (5).

Câu 343213: Khi nói về 5 nhân tố tiến hóa


(1) đột biến, (2) di gen (3) chọn lọc tự nhiên (4) giao phối không ngẫu nhiên, (5) các yếu tố ngẫu nhiên, (6) nhập gen.


Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?


(I) Nhân tố làm thay đổi tần số tương đối alen trước và thay đổi thành phần kiểu gen sau là (1) và (2), (6).


(II) Nhân tố làm thay đổi thành phần kiểu gen trước và thay đổi tần số alen sau là: (3), (4), (5).


(III) Nhân tố có thể làm giàu vốn gen quần thể là: (3), (4), (5), (6).


(IV) Nhân tố làm thay đổi tần số alen chậm nhất: (1).


(V) Nhân tố làm thay đổi tần số alen nhanh nhất: (5).

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 343213
 • Đáp án : C
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I đúng (trong trường hợp giao tử của quần thể này phát tán sáng quần thể khác)

  II sai, (5) không làm thay đổi tần số alen

  III sai, chọn lọc tự nhiên làm giảm đa dạng di truyền, nghèo vốn gen của quần thể

  IV đúng

  V đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com