Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể tích khối nón có chiều cao bằng 2, bán kính hình tròn đáy bằng 5 là

Câu 344237: Thể tích khối nón có chiều cao bằng 2, bán kính hình tròn đáy bằng 5 là

A. \(\dfrac{{200}}{3}\pi \)

B. \(50\pi \)

C. \(\dfrac{{50}}{3}\pi \)

D. \(25\pi \)

Câu hỏi : 344237
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com