`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho đồ thị hai hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + x + 3\) và \(y =  - {x^2} + 2x + 1\) như hình bên. Diện tích phần hình phẳng được tô màu tính theo công thức nào dưới đây?

Câu 344253: Cho đồ thị hai hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + x + 3\) và \(y =  - {x^2} + 2x + 1\) như hình bên. Diện tích phần hình phẳng được tô màu tính theo công thức nào dưới đây?


A. \(\int\limits_{ - 1}^1 {\left( {{x^3} - 2{x^2} - x + 2} \right)dx + \int\limits_1^2 {\left( { - {x^3} + 2{x^2} + x - 2} \right)dx} } \)

B. \(\int\limits_{ - 1}^2 {\left( {{x^3} - 2{x^2} - x + 2} \right)dx} \)

C. \(\int\limits_{ - 1}^1 {\left( { - {x^3} + 2{x^2} + x - 2} \right)dx + \int\limits_1^2 {\left( {{x^3} - 2{x^2} - x + 2} \right)dx} } \)

D. \(\int\limits_{ - 1}^2 {\left( { - {x^3} + 2{x^2} + x - 2} \right)dx} \)

Câu hỏi : 344253
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com