Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là

 

Câu 344498: Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là


 

A.  Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

B. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa

C. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua

D.  Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Câu hỏi : 344498

Phương pháp giải:

Liên hệ, so sánh.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Cách mạng Nga 1905 – 1907:  chống lại chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.

  Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII: chống lại chế độ phong kiến với chỗ dựa là tầng lớp quý tộc và Giáo hội Anh.

  Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII: chống lại chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua Lu-i XVI.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com