Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạng dung dịch) với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Câu 346189: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạng dung dịch) với thuốc thử được ghi ở bảng sau:Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. AlCl3, (NH4)2SO4, (NH4)2CO3, Na2CO3.

B. ZnCl2, (NH4)2CO3, (NH4)2SO4, Na2SO3.

C. AlCl3, (NH4)2SO4, (NH4)2CO3, NaNO3.

D. ZnCl2, (NH4)2CO3, (NH4)2SO4, Na2CO3.

Câu hỏi : 346189
Phương pháp giải:

Lập luận tìm CTHH của các chất theo đáp án đề cho sẵn


X + Ba(OH)2  → ↓ keo trắng → X là muối của Al → loại đáp án nào


Làm tương tự biện luận X, Y, Z.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X + Ba(OH)2 → ↓ keo trắng rồi tan và X + HCl không có hiện tượng → X thỏa mãn là AlCl3

  → loại B và D

  Vì T + Ba(OH)2 → kết tủa trắng nên T không thể là NaNO3 → loại C

  → T là Na2CO3 → A thỏa mãn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com