Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol khí O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác a gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

Câu 346191: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol khí O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác a gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A. 54,84           

B. 57,12                 

C. 28,86                  

D. 60,36

Câu hỏi : 346191

Phương pháp giải:

BTKL có a + mO2 = mH2O + mCO2 → a


Bảo toàn O → nO(triglixerit) → ntriglixerit = nO(triglixerit): 6


X + 3KOH → muối + C3H5(OH)3


Bảo toàn khối lượng có mmuối = mX + mNaOH – mC3H5(OH)3

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  BTKL có a + mO2 = mH2O + mCO2 → a = 3,42.44 + 3,18.18 – 4,83.32 = 53,16 gam

  Bảo toàn O có nO(triglixerit) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → nO(triglixerit) = 3,42.2 + 3,18 – 4,83.2 = 0,36 mol

  → ntriglixerit = nO(triglixerit) : 6 = 0,36 : 6 = 0,06 mol

  X + 3NaOH → muối + C3H5(OH)3

  Bảo toàn khối lượng có mmuối = mX + mNaOH – mC3H5(OH)3 = 53,16 + 0,06.3.40 – 0,06.92 = 54,84 gam

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com