Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lan có 6 cái bút, Dũng có một số cái bút. Nếu Lan cho Dũng 2 cái bút thì khi đó số bút của Dũng sẽ gấp 3 lần số bút của Lan. Hỏi Dũng có bao nhiêu cái bút? Số bút của dũng nhiều hơn hay ít hơn của Lan bao nhiêu cái?

Câu 346529: Lan có 6 cái bút, Dũng có một số cái bút. Nếu Lan cho Dũng 2 cái bút thì khi đó số bút của Dũng sẽ gấp 3 lần số bút của Lan. Hỏi Dũng có bao nhiêu cái bút? Số bút của dũng nhiều hơn hay ít hơn của Lan bao nhiêu cái?

A. Dũng có 12 cái bút, nhiều hơn Lan 6 cái.             

B. Dũng có 12 cái bút, ít hơn Lan 6 cái.

C. Dũng 10 cái bút, ít hơn Lan 4 cái.                         

D. Dũng có 10 cái bút, nhiều hơn Lan 4 cái.

Câu hỏi : 346529
Phương pháp giải:

Nếu Lan cho Dũng 2 cái bút thì Lan còn số cái bút là? Khi đó số bút của Dũng gấp đôi số bút của Lan. Từ đây, ta tính được số bút của Dũng sau khi được lan cho thêm 2 cái bút.


Ta tính được Số bút của Dũng lúc đầu. Từ đó biết được Dũng có nhiều hơn hay ít hơn Lan bao nhiêu cái bút.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu Lan cho Dũng 2 cái bút thì số bút còn lại của Lan là:\(6 - 2 = 4\) (cái bút)

  Khi đó, số bút của Dũng là:\(4 \times 3 = 12\) (cái bút)

  Số bút của Dũng (không tính 2 cái bút của Lan cho) là:\(12 - 2 = 10\) (cái bút)

  Vậy Dũng nhiều hơn Lan số cái bút là:\(10 - 6 = 4\) (cái bút)

  Đáp số: Dũng có 10 cái bút, nhiều hơn Lan 4 cái.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com