Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi của cái sân là :

Câu 346531: Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi của cái sân là :

A. \(80m\)                          

B. \(120m\)                 

C. \(100m\)                        

D. \(90m\)

Câu hỏi : 346531

Phương pháp giải:

+ Tính chiều dài hình chữ nhật: Muốn tính chiều dài hình chữ nhật ta lấy chiều rộn nhân với 3.


+ Tính chu vi hình chữ nhật: Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài + chiều rộng, được bao nhiêu ta nhân với 2.


Công thức tính chu vi hình chữ nhật


\(C = \left( {a + b} \right) \times 2\)      (Trong đó: C là chu vi hình chữ nhật, a là chiều dài, b là chiều rộng).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  \(10 \times 3 = 30\,\left( m \right)\)

  Chu vi hình chữ nhật là:

  \(\left( {10 + 30} \right) \times 2 = 80\left( m \right)\)

  Đáp số : \(80m\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com