Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính:

Tính:

Câu 1: \(\,11 \times 3 - 3\)                     

A. \(29\)

B. \(30\)

C. \(33\)

D. \(36\)

Câu hỏi : 346542

Phương pháp giải:

Trong phép tính chỉ có phép cộng (trừ) với phép nhân ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng và phép trừ sau.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,11 \times 3 - 3 = 33 - 3 = 30\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\,12 \times 4 - 3 \times 8\)                   

A. \(24\)

B. \(30\)

C. \(28\)

D. \(32\)

Câu hỏi : 346543

Phương pháp giải:

Trong phép tính chỉ có phép cộng (trừ) với phép nhân ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng và phép trừ sau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,12 \times 4 - 3 \times 8 = 48 - 24 = 24\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: \(\,100 - 22 \times 3\)

A. \(31\)

B. \(30\)

C. \(34\)

D. \(33\)

Câu hỏi : 346544

Phương pháp giải:

Trong phép tính chỉ có phép cộng (trừ) với phép nhân ta thực hiện phép nhân trước, phép cộng và phép trừ sau.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,100 - 22 \times 3 = 100 - 66 = 34\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com