Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm x biết:

Tìm x biết:

Câu 1: \(\,x:5 = 5 + 2\)                                 

A. \(x=42\)

B. \(x=36\)

C. \(x=35\)

D. \(x=30\)

Câu hỏi : 346538
Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính bên vế phải trước, được kết quả bao nhiêu ta nhân với 5 để tìm \(x\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,x:5 = 5 + 2\\\,\,\,\,\,x:5\,\, = \,7\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\, = 7 \times 5\\\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\, = 35\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\,x:4 = 22\)                                    

A. \(x=80\)

B. \(x=88\)

C. \(x=86\)

D. \(x=78\)

Câu hỏi : 346539
Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,x:4 = 22\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\, = 22 \times 4\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\, = 88\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:  \(x:3 = 101 - 1\)

A. \(x=300\)

B. \(x=200\)

C. \(x=400\)

D. \(x=100\)

Câu hỏi : 346540
Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính bên vế phải trước, được kết quả bao nhiêu ta nhân với 3 để tìm \(x.\)


Chú ý: khi nhân một số với 100 ta chỉ cần viết lại số đó rồi thêm 2 chữ số 0 vào bên phải.


Ví dụ: \(2 \times 100 = 200\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,x:3 = 101 - 1\\\,\,\,\,x:3\,\, = 100\\\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\, = 100 \times 3\\\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\, = 300\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com