Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tập \(A = \left[ { - 1;\,\,2} \right),\,\,B = \left( { - 3;\,\,1} \right)\) và \(C = \left( {1;\,\,4} \right].\)  Chọn khẳng định đúng.

Câu 348306: Cho tập \(A = \left[ { - 1;\,\,2} \right),\,\,B = \left( { - 3;\,\,1} \right)\) và \(C = \left( {1;\,\,4} \right].\)  Chọn khẳng định đúng.

A. \(A \cap B = {\rm{[}} - 1;\,1),\,\,B \cup C = ( - 2;\,\,4)\backslash {\rm{\{ }}1\} ,\,\,A\backslash B = {\rm{[}}1;\,\,2)\)

B. \(A \cap B = {\rm{[}} - 1;\,1),\,\,B \cup C = ( - 3;\,\,4)\backslash {\rm{\{ }}1\} ,\,\,A\backslash B = {\rm{[}}1;\,\,3)\)

C. \(A \cap B = {\rm{[}} - 2;\,1),\,\,B \cup C = ( - 3;\,\,4)\backslash {\rm{\{ }}1\} ,\,\,A\backslash B = {\rm{[}}1;\,\,2)\)

D. \(A \cap B = {\rm{[}} - 1;\,1),\,\,B \cup C = ( - 3;\,\,4{\rm{]}}\backslash {\rm{\{ }}1\} ,\,\,A\backslash B = {\rm{[}}1;\,\,2)\)

Câu hỏi : 348306

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép toán trên tập hợp bằng cách vẽ các tập hợp trên trục số rồi chọn đáp án đúng.

 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:  \(A \cap B = \left[ { - 1;\,1} \right),\,\,B \cup C = \left( { - 3;\,\,4} \right]\backslash \left\{ 1 \right\},\,\,A\backslash B = \left[ {1;\,\,2} \right).\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com