Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử 27X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có

Câu 348639: Nguyên tử 27X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có

A. 14p và 13n

B. 13n và 14p

C. 13p và 14n 

D. 13p và 13e

Câu hỏi : 348639

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức: từ cấu hình electron suy ra được số e


Có số p = số e


Số n = số khối - số p

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  27X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p1 => số p = số e = 2 + 2 + 6 + 3 + 1 = 13

  → số n = A – p = 27 - 13 = 14

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com