Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số electron tối đa trên lớp M là?

Câu 348640: Số electron tối đa trên lớp M là?

A. 18        

B. 32 

C. 8          

D. 50

Câu hỏi : 348640

Phương pháp giải:

Dựa vào số phân lớp có trên lớp M, từ đó tính được số e tối đa có trên mỗi phân lớp rồi cộng lại

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lớp M có 3 phân lớp: 3s (tối đa 2e) + 3p (tối đa 6e) + 3d (tối đa 10e) = 18e

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com