Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3. X là kim loại hay phi kim?

Câu 348641: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3. X là kim loại hay phi kim?

A. Phi kim            

B. Có thể vừa là kim loại vừa là phi kim

C. Không là kim loại cũng không là phi kim

D. Kim loại

Câu hỏi : 348641

Phương pháp giải:

Các nguyên tử có 1,2,3 e lớp ngoài cùng là nguyên tố kim loại (trừ H, He và B)


Các nguyên tử có 5,6,7 e lớp ngoài cùng là nguyên tố phi kim


Các nguyên tử có 4 e lớp ngoài cùng có thể là kim loại hoặc phi kim


Do vậy từ cấu hình e trên tính số e lớp ngoài cùng rồi suy ra được kết luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X có 5e lớp ngoài cùng (3s23p3) → X là nguyên tố phi kim

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com