Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử khối trung bình của rubiđi là 85,559. Trong tự nhiên rubidi có 2 đồng vị 85Rb và 87Rb. Xác định thành phần % số nguyên tử của đồng vị 85Rb?

Câu 349689: Nguyên tử khối trung bình của rubiđi là 85,559. Trong tự nhiên rubidi có 2 đồng vị 85Rb và 87Rb. Xác định thành phần % số nguyên tử của đồng vị 85Rb?

A. 27,95%

B. 44,10%

C. 55,90%

D. 72,05%

Câu hỏi : 349689
Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:


\(\overline {{A_X}}  = \frac{{A.x + B.y}}{{100}}\) 


Trong đó đồng vị A có x% số nguyên tử, đồng vị B có y% số nguyên tử.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi  % số nguyên tử của đồng vị 85Rb là x %, suy ra % số nguyên tử của đồng vị 87Rb là (100-x)%

  Nguyên tử khối trung bình của rubiđi là 85,559 được tính theo công thức:

  \(\overline {{A_{Rb}}}  = \frac{{85x + 87(100 - x)}}{{100}} = 85,559\) 

  Giải phương trình trên ta được x = 72,05

  Vậy thành phần % số nguyên tử của đồng vị 85Rb là 72,05%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com