Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ sau:

Biểu đồ các con vật nuôi của 4 nhà: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau: 

Cho biểu đồ sau:

Biểu đồ các con vật nuôi của 4 nhà: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau: 

Câu 1: Quan sát biểu đồ và cho biết trung bình mỗi nhà có bao nhiêu con vật nuôi?

A.

B. 6

C. 5

D. 7

Câu hỏi : 350061

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ , vận dụng các kĩ năng đếm hình, nhận biết hình và tính trung bình mỗi nhà có bao nhiêu con vật nuôi. Muốn tìm trung bình mỗi nhà có bao nhiêu con vật nuôi ta cộng hết số vật nuôi có ở mỗi nhà lại rồi chia cho số nhà ( 4 nhà). 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát biểu đồ cho ta thấy :

  Nhà Xuân có số vật nuôi là: \(4 + 3 + 1 = 8\) (vật nuôi)

  Nhà Hạ có số vật nuôi là: \(2 + 1 = 3\) (vật nuôi)

  Nhà Thu có số vật nuôi là: \(3 + 2 = 5\) (vật nuôi)

  Nhà Đông có số vật nuôi: \(5 + 3 = 8\) (vật nuôi)

  Trung bình mỗi nhà có số vật nuôi là: \(\left( {8 + 3 + 5 + 8} \right):4 = 6\) (vật nuôi)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Nhà nào nuôi nhiều gà nhất? Nhà nào không nuôi mèo?

A. Nhà Xuân nhiều mèo nhất. Nhà Đông không nuôi mèo.

B. Nhà Thu nhiều gà nhất. Nhà Thu không mèo.

C. Nhà Đông nhiều gà nhất. Nhà Thu không nuôi mèo.

D. Nhà Hạ không nuôi gà. Nhà Đông nhiều gà nhất.

Câu hỏi : 350062

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ , vận dụng các kĩ năng đếm hình, nhận biết hình và trả lời các câu hỏi: nhà nào nuôi nhiều gà nhất? nhà nào không nuôi mèo?

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát biểu đồ ta thấy: Nhà Xuân có 4 con gà, nhà Hạ không nuôi gà, nhà Thu có 3 con gà, nhà Đông có 5 con gà.

  Như vậy nhà Đông nhiều gà nhiều nhất.

  Nhà Thu không nuôi mèo.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Tổng số gà và chó của nhà Đông và nhà Xuân là …. con.

A. 12

B. 11

C. 13

D. 10

Câu hỏi : 350063

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ rồi tính tổng số gà và chó của hai nhà Đông và Xuân.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhà Đông và nhà Xuân có tất cả số gà là: \(5 + 4 = 9\) (con gà).

  Nhà Đông và nhà Xuân có tất cả số chó là: \(0 + 3 = 3\) (con chó).

  Vậy tổng số gà và chó của hai nhà Đông và Xuân có tất cả: \(9 + 3 = 12\) (con).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Biết mỗi con gà có giá bán 120 000 đồng. Hỏi nhà Thu bán hết số gà thì thu được bao nhiêu tiền?

A. \(340\,000\) đồng.

B. \(350\,000\) đồng.

C. \(360\,000\) đồng.

D. \(380\,000\) đồng.

Câu hỏi : 350064

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ đọc số gà nhà Thu. Muốn biết nếu bán hết số gà, nhà Thu sẽ có bao nhiêu tiền ta lấy số gà nhà Thu nhân với 120 000.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát biểu đồ ta thấy, nhà Thu có 3 con gà.

  Vậy bán hết số gà nhà Thu có số tiền là:

  \(3 \times 120\,000 = 360\,000\) (đồng)

  Đáp số: \(360\,000\) đồng.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com